Stressmanagement Zutphen

Stress en spanning zijn natuurlijke verschijnselen die je nodig hebt. Zo is (gezonde) stress nodig om je in actie te laten komen, maar een overdosis geeft spanning en klachten als overspannen en burnout. Om de stress te reguleren ( stressmanagement) en op een goede manier te gebruiken gebruik ik een aantal methodes.

Ik hanteer een zeer krachtige en effectieve combinatie van NLP oefeningen, mindfulness oefeningen, ademtherapie / ademhalingstraining  en de hartcoherentie.

Hartcoherentie: 

Hartslag en ademhaling hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Bij een goede rustige ademhaling in rust zakt de gemiddelde hartslag.

Een goede ademhaling bestaat uit een beetje inademen, een beetje uitademen en dan even wachten met de volgende ademhaling.

Tijdens de inademing is de hartslag altijd iets hoger dan bij de uitademing en de adempauze wat verklaart dat bij een goed en rustig adempatroon de hartslag zakt. de aanmaak van de stress en angsthormonen (adrenaline en cortisol) zakt dan ook. De aanmaak van gelukshormonen (endorfine) stijgt dan.

wordt de tijd van inademen ten opzichte van uit en pauze langer, dan stijgt de hartslag en stijgt de productie van adrenaline en cortisol, en zakt de endorfine productie.

Om deze processen te trainen en aan te tonen maak ik gebruik van biofeedback-apparatuur voor ademtherapie. Een sensor meet de gemiddelde regelmaat van de hartslag en geeft de resultaten weer op het computerscherm.  Dit geeft het effect van stress op je lichaam en geest snel inzichtelijk in beeld en geluid. Daarbij merk je meteen dat als je hartslag regelmatiger wordt, het rust geeft, je gedachten leger worden, en je je gaat ontspannen. Door deze deze techniek vaak te oefenen, kun je hier een standaard ademtechniek van maken die je altijd en overal kunt toepassen om de stress  efficiënt te reduceren en te reguleren, ook in stress oproepende situaties.

Mindfulness:

Met behulp van je zintuiglijke waarnemingen, kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven, schenk je aandacht aan wat zich voordoet in het hier en nu zonder erover te oordelen of er meteen conclusies of gedachten aan te verbinden. Een vaardigheid die positieve effecten heeft op stress, psychische en fysieke klachten omdat je meer aandacht gaat besteden aan genieten van kleine dingen. Door stress of depressie heb je daar vaak geen oog meer voor waardoor de stress of depressie versterken. Ook dit combineer ik met de ademtherapie en ademhalingsoefeningen.

De brainmachine is een apparaat dat d.m.v. licht en geluid de frequentie van de hersengolven beïnvloedt. Je gebruikt een bril en een koptelefoon en lichtsignalen en geluidspulsen nemen je mee naar verschillende staten van bewustzijn zoals ontspanning, concentratie, meditatie, slaap, etc. Je merkt dit zowel op mentaal als fysiek niveau.