Depressie begeleiding Zutphen

De methode MSP-D (Mental Space Psychology – Depression) is een recente combinatie van technieken, gebaseerd op de principes van mentale ruimte psychologie en NLP,  voor de behandeling van milde tot matige depressies.
Depressie wordt door cliënten vaak metaforisch ervaren als “black matter”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is.  De methode MSP-D ‘verlicht’ de metafoor van depressie zodanig, dat deze kleiner, lichter of transparanter wordt om het probleem c.q. de oorzaak die achter de donkere zone schuilgaat te kunnen achterhalen. Het werkelijke probleem van de depressie wordt dan meer zichtbaar, waardoor daaraan gewerkt kan worden om de depressieve gevoelens van de cliënt te verminderen. Ik werk mee aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de MSP-D (Mental Space Psychology – Depression)bij milde tot matige depressie.

Deze methode is ontwikkeld door de Society for Mental Space Psychology, www.somsp.com, onder auspicien van sociaal psycholoog Lucas Derks en Christine Beenhakker.

Wetenschappelijk Onderzoek MSP-D (Mental Space Psychology – Depression)

17 oktober 2017 begonnen ongeveer 30 gekwalificeerde therapeuten een training in het onderzoeksprotocol van de MSP-D. Typisch voor de MSP-D -aanpak is dat het gericht is op de aard van de depressie die voortvloeit uit een of meer langdurige “indringers” in mentale ruimte van de klant. De aard van de depressie die dergelijke inbraken veroorzaken, worden aangenomen dat het gevolg zijn van de persoon voortdurende onderdrukking van een ‘te moeilijk te hanteren’ leven kwestie. Het voorgestelde onderzoek wil de vraag of een dergelijke specifieke aanpak is effectiever en efficiënter dan andere vormen van behandeling te beantwoorden. 

Het hele protocol bestaat uit een intake, vragenlijst, behandelingssessie en evaluatiegesprek 4 weken na de behandeling. Het voltooien van het gehele protocol is van belang voor het slagen van het wetenschappelijke onderzoek.