Transactionele analyse is een methode in de psychologie die veel gebruikt wordt om inzicht te krijgen in en veranderingen aan te brengen in gedrag en communicatie.
De methode is ontwikkeld door psychiater Eric Berne.
Het uitgangspunt van de methode is “ik ben ok, jij bent ok”.
Daarnaast staat de eigen verantwoordelijkheid van elk individu voorop.

in de methode wordt gewerkt door verschillende egoposities te onderzoeken die we allemaal in ons hebben, in meer of mindere mate.

Het gaat om de volgende posities:

 • Kritische ouder en voedende ouder rollen
 • Volwassene rol
 • Aangepast kind en Natuurlijk kind

Op basis van deze rollen kan huidig gedrag worden geanalyseerd, en mogelijk veranderd naar wenselijkere gedragingen. (transacties)

Rollen als bijvoorbeeld aanklager, redder en slachtoffer worden in een zogenaamde dramadriehoek gebruikt om je bewust te maken van je eigen gedragingen en mogelijke ongewenste gedragspatronen. Hierdoor kun je leren in toekomstige situaties op een effectievere manier te reagen / acteren.

Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

 • Neuro = hersenen
 • linguïstisch = taalkundig
 • programmeren = instellen

Met behulp van je zintuigen komt er informatie binnen en wordt getransporteerd naar je brein. Op basis van je kennis en ervaring trek je met behulp van taal conclusies en vorm je gedachten.  Conclusies en gedachten kunnen kloppen en behulpzaam zijn (kachel kan heet zijn), maar conclusies en gedachten kunnen ook belemmerend zijn (hoogtevrees: ladder is eng, wat zal de ander van me vinden?)

NLP onderzoekt of de conclusies behulpzaam zijn of belemmerend en wat er nodig is om verandering aan te brengen.

NLP is ook een communicatiemethode, die de structuur van je ervaringen onderzoekt. Hierdoor zul je gaan begrijpen hoe je denkt, wat je voelt en hoe je dat in je dagelijks leven effectief kunt gebruiken.

NLP is een verzameling technieken waarin het gaat om het bereiken van je doelen, nieuwe dingen leren, oplossen van problemen, opheffen van belemmeringen (belemmerende gedachten en belemmerende overtuigingen) en hoe je persoonlijke veranderingen kunt realiseren. Door de deze technieken zul je de veranderingen snel bereiken en sterk verankeren!

Toepassingen:

Toepassingen van NLP zijn te vinden in de psychotherapie, psychologie, coaching en ook als zelfstandige therapie. Hierbij is te denken aan stressreductie, stressmanagement, migraine, faalangst, examenvrees, hoofdpijn, hoge bloeddruk, allergieën, fobieën, depressie en verslaving.

De methode MSP-D (Mental Space Psychology – Depression) is een recente combinatie van technieken, gebaseerd op de principes van mentale ruimte psychologie en NLP,  voor de behandeling van milde tot matige depressies.
Depressie wordt door cliënten vaak metaforisch ervaren als “black matter”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is.  De methode MSP-D ‘verlicht’ de metafoor van depressie zodanig, dat deze kleiner, lichter of transparanter wordt om het probleem c.q. de oorzaak die achter de donkere zone schuilgaat te kunnen achterhalen. Het werkelijke probleem van de depressie wordt dan meer zichtbaar, waardoor daaraan gewerkt kan worden om de depressieve gevoelens van de cliënt te verminderen. Ik werk mee aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de MSP-D (Mental Space Psychology – Depression)bij milde tot matige depressie.

Deze methode is ontwikkeld door de Society for Mental Space Psychology, www.somsp.com, onder auspicien van sociaal psycholoog Lucas Derks en Christine Beenhakker.

Wetenschappelijk Onderzoek MSP-D (Mental Space Psychology – Depression)

17 oktober 2017 begonnen ongeveer 30 gekwalificeerde therapeuten een training in het onderzoeksprotocol van de MSP-D. Typisch voor de MSP-D -aanpak is dat het gericht is op de aard van de depressie die voortvloeit uit een of meer langdurige “indringers” in mentale ruimte van de klant. De aard van de depressie die dergelijke inbraken veroorzaken, worden aangenomen dat het gevolg zijn van de persoon voortdurende onderdrukking van een ‘te moeilijk te hanteren’ leven kwestie. Het voorgestelde onderzoek wil de vraag of een dergelijke specifieke aanpak is effectiever en efficiënter dan andere vormen van behandeling te beantwoorden. 

Het hele protocol bestaat uit een intake, vragenlijst, behandelingssessie en evaluatiegesprek 4 weken na de behandeling. Het voltooien van het gehele protocol is van belang voor het slagen van het wetenschappelijke onderzoek.

Stress en spanning zijn natuurlijke verschijnselen die je nodig hebt. Zo is (gezonde) stress nodig om je in actie te laten komen, maar een overdosis geeft spanning en klachten als overspannen en burnout. Om de stress te reguleren ( stressmanagement) en op een goede manier te gebruiken gebruik ik een aantal methodes.

Ik hanteer een zeer krachtige en effectieve combinatie van NLP oefeningen, mindfulness oefeningen, ademtherapie / ademhalingstraining  en de hartcoherentie.

Hartcoherentie: 

Hartslag en ademhaling hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Bij een goede rustige ademhaling in rust zakt de gemiddelde hartslag.

Een goede ademhaling bestaat uit een beetje inademen, een beetje uitademen en dan even wachten met de volgende ademhaling.

Tijdens de inademing is de hartslag altijd iets hoger dan bij de uitademing en de adempauze wat verklaart dat bij een goed en rustig adempatroon de hartslag zakt. de aanmaak van de stress en angsthormonen (adrenaline en cortisol) zakt dan ook. De aanmaak van gelukshormonen (endorfine) stijgt dan.

wordt de tijd van inademen ten opzichte van uit en pauze langer, dan stijgt de hartslag en stijgt de productie van adrenaline en cortisol, en zakt de endorfine productie.

Om deze processen te trainen en aan te tonen maak ik gebruik van biofeedback-apparatuur voor ademtherapie. Een sensor meet de gemiddelde regelmaat van de hartslag en geeft de resultaten weer op het computerscherm.  Dit geeft het effect van stress op je lichaam en geest snel inzichtelijk in beeld en geluid. Daarbij merk je meteen dat als je hartslag regelmatiger wordt, het rust geeft, je gedachten leger worden, en je je gaat ontspannen. Door deze deze techniek vaak te oefenen, kun je hier een standaard ademtechniek van maken die je altijd en overal kunt toepassen om de stress  efficiënt te reduceren en te reguleren, ook in stress oproepende situaties.

Mindfulness:

Met behulp van je zintuiglijke waarnemingen, kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven, schenk je aandacht aan wat zich voordoet in het hier en nu zonder erover te oordelen of er meteen conclusies of gedachten aan te verbinden. Een vaardigheid die positieve effecten heeft op stress, psychische en fysieke klachten omdat je meer aandacht gaat besteden aan genieten van kleine dingen. Door stress of depressie heb je daar vaak geen oog meer voor waardoor de stress of depressie versterken. Ook dit combineer ik met de ademtherapie en ademhalingsoefeningen.

De brainmachine is een apparaat dat d.m.v. licht en geluid de frequentie van de hersengolven beïnvloedt. Je gebruikt een bril en een koptelefoon en lichtsignalen en geluidspulsen nemen je mee naar verschillende staten van bewustzijn zoals ontspanning, concentratie, meditatie, slaap, etc. Je merkt dit zowel op mentaal als fysiek niveau.

EMDR, Traumaverwerking en PTSS behandeling

In ons leven maken we voortdurend allerlei gebeurtenissen mee. Sommige met veel, andere met minder impact. Op basis van onze kennis en ervaring verwerken we deze gebeurtenissen met behulp van ons oplossings-, en relativeringsvermogen. Vaak gebeurt dit ook voor een deel ’s nachts als we slapen en dromen. Ons natuurlijk verwerkingsmechanisme zorgt er doorgaans voor dat je gebeurtenissen kunt relativeren, in het juiste perspectief plaatsen en dat je er op een gegeven moment aan terug kunt denken zonder de heftige gevoelens van toen erbij te voelen.

Sommige gebeurtenissen zijn echter dermate heftig, dat dit proces veel meer tijd vergt, en er intussen vaak herbelevingen met beelden en gevoelens plaatsvinden die zeer hinderlijk zijn en veel stress en spanning kunnen geven. Er kan dan een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ontstaan. Bij PTSS kan iemand last hebben van bijvoorbeeld herbelevingen (zoals nachtmerries, flashbacks), vermijding van situaties die aan de gebeurtenis doen denken, ernstige prikkelbaarheid, slaapproblemen.

In mijn coachingspraktijk in Deventer gebruik ik bij traumaverwerking en PTSS behandeling de volgende methoden:

EMDR (Eye Movement Desensitization en Reprocessing)

EMDR apparaat

EMDR apparaat

EMDR is een effectieve en wetenschappelijk bewezen effectieve methode, voortgekomen uit de NLP, om traumatische ervaringen, angsten en paniek aanvallen te behandelen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeluk of een ervaring met geweld, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven zoals pesterijen in de jeugd, angsten, fobieën, die in het hier en nu nog steeds invloed hebben.

Tijdens het concentreren op een gebeurtenis met bijbehorende beelden en/of gevoelens, gaan je ogen de lichtbak volgen, en/ of hoor je piepjes op een koptelefoon, en/of krijg je buzzers in je handen. Hierdoor worden verbindingen in je hersenen aangemaakt en komt een stroom van gedachten en beelden op gang, vaak gecombineerd met gevoelens en lichamelijke sensaties. Door de verschillende delen van het brein te activeren, neemt de intensiteit van de herinneringen en gevoelens af. Vervolgens worden positieve hulpbronnen toegevoegd waardoor je aan de traumatische gebeurtenis kunt terugdenken zonder nog spanning te voelen. En soms merk je zelfs dat je er sterker uit kunt komen.

Oorsprong:

Richard Bandler, NLP grondlegger, ontdekte dat de stand en bewegingspatronen van de ogen verband houden met activiteiten in bepaalde delen van de hersenen.

Eén van Bandlers toenmalige medewerksters, mevrouw Shapiro, heeft EMDR daarna wetenschappelijk uitgezocht en in de reguliere psychologie is EMDR inmiddels doorgedrongen en gewaardeerd in het verwerken van traumatische ervaringen.

Indicaties: angst, traumatische ervaringen, paniek, faalangst, examenvrees, angst voor tandarts, pesterij op school of club, angst voor naalden en bloed, seksueel misbruikt, misdrijven, (verkeers) ongevallen, rouw problematiek, angst voor dieren, hoogtevrees, vliegangst etc.

NLP technieken:

Alles wat we horen, zien, ruiken, voelen en proeven komt via onze zintuigen binnen gaat naar de hersenen. Op basis van onze kennis en ervaring verwerken we die binnenkomende informatie en trekken conclusies, en maken gedachten. Vaak kloppen die, en ook vaak kloppen ze niet en kan het tegendeel net zo goed waar zijn, alleen dát komt dan niet in ons op.

Bij PTSS maken we eigenlijk conclusies en gedachten bij bepaalde waarnemingen of herinneringen en deze belemmeren ons. Aangezien we ze zelf hebben aangemaakt kunnen we ze ook zelf veranderen. Met behulp van diverse NLP oefeningen kunnen we de ervaringen onderzoeken. Wetende dat we de gebeurtenis hebben overleefd, kunnen we op verschillende manieren naar de gebeurtenis kijken. Er bijvoorbeeld filmfragmenten van maken, startpunt – traumatische ervaring – eindpunt. Door deze filmpjes versneld, vooruit, achteruit en in zwart wit te bekijken onder begeleiding, creëert het brein andere conclusies. Daarnaast is het met NLP oefeningen mogelijk om hulpbronnen over te brengen vanuit andere situaties, waardoor de last die we hebben overgehouden aan de traumatische gebeurtenis afneemt of verdwijnt.

Hartcoherentie / ademtherapie

De ademhaling is onlosmakelijk verbonden met de hartslag. De frequentie en regelmaat van hartslag bepalen weer de aansturing van de hypofyse, een klier in de hersenen die de hormoonproductie reguleert. Door regelmatiger en langzamer te ademen, zakt de hartslag en wordt hij regelmatiger. Hierdoor maakt je lichaam minder adrenaline en cortisol aan (stress en angsthormonen) en juist meer endorfine (gelukshormoon). Dit fenomeen wordt hartcoherentie genoemd en met behulp van een bio-feedback apparaat tijdens de coaching is het mogelijk in beeld te brengen wat het effect is van de verschillende vormen van ademhaling.

Deze 3 methoden geven snelle en goede resultaten in het omgaan met stress, traumatische gebeurtenissen en klachten behorend bij PTSS.

Goed ademen is van groot belang. Bij een goede ademhaling vindt er een goede gaswisseling plaats in de longen, zuurstof wordt opgenomen, en koolzuurgas wordt uitgestoten. Als dit in de juiste verhoudingen gebeurt, kan de hartslag laag blijven is de PH waarde van je systeem goed waardoor de spijsvertering effectief verloopt en voedingsstoffen optimaal opgenomen worden in het bloed. In deze toestand is ook de hormoonhuishouding in balans. Stress en angsthormoonproductie (Adrenaline en Cortisol) neemt af ende gelukshormoonproductie (endorfine) neemt toe. In deze toestand verbrand je ook voornamelijk vetten waarvan we veel op voorraad hebben en die we graag willen verbranden.

goede ademhaling gaat volgens het volgende patroon:

Echter in de drukte van de dag ademen veel mensen veel te veel, veel te diep, en onregelmatig. Zelfs in rust kan het lichaam dan zo druk doen alsof je aan het joggen bent. Je systeem raakt uit balans. De hartslag gaat omhoog, de ademfrequentie en volume omhoog, de koolzuuruitstoot neemt toe, de PH gaat om hoog, je gaat snelle suikers verbranden waar je maar voor 1 á 2 uur voorraad van hebt in plaats van vet verbranden waar je voor ruim een maand voorraad van hebt. De opname van voedingsstoffen vermindert, waardoor je vitamine en mineraaltekorten kunt krijgen, en je kunt allerlei klachten en ziektes ontwikkelen. Zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenvermindering, depressieve klachten, angsten, fobieën, slappe spieren, wazig zien, gewichtstoename, hoge bloeddruk, diabetes, darmziektes, chronische vermoeidheid enzovoorts.

Door deze klachten neemt de sport en trainingsactiviteit vaak nog verder af, en dan raakt het lichaam nog verder uit balans. Zeker als de ademfrequentie en ademvolume hoog blijven ten opzichte van de activiteit. Als in deze toestand sport en beweging start, merkt het lichaam meestal dat het in balans komt, hèhè, eindelijk past dan de ademhaling bij de inspanning. Stopt echter de inspanning weer, dan keert de onbalans terug, en juist dan is het zaak de ademhaling te verbeteren zodat er weer evenwicht ontstaat.

In mijn ademtherapie gebruik ik de Energy Control Methode, (ECM) met meet apparatuur, ontwikkeld door Stans ver der Poel, een longfunctiespecialist en autoriteit op het gebied van ademtherapie en sportbegeleiding bij ziekten.

In een rustmeting met een hartslagband wordt de hartslag, de hartcoherentie, de ademfrequentie en het adempatroon gemeten en geanalyseerd. Hieruit volgt een rapport met een gezondheidscheck. Afhankelijk van de uitkomsten geef ik ademhalingsoefeningen en is in de metingen direct te zien wat het effect ervan is. Namelijk dat de ademfrequentie omlaag gaat en de hartslag zakt. De suikerverbranding gaat weer over in vetverbranding.

Daarnaast is met deze analyse apparatuur een inspanningstest mogelijk.

Wil je effectief je conditie trainen, afvallen, vetverbranding stimuleren en zodoende gezond en fit blijven of worden? bij Joost Ostendorf Coaching is het mogelijk om een uitgebreide gezondheidscheck en rustmeting te doen met behulp van de EC methode (Energy Control).

Deze test bestaat uit:

 • Bloeddrukmeting (bepalend of een inspanningstest verantwoord is)
 • Zuurstofsaturatiemeting (met een sensor aan de vinger wordt de hoeveelheid zuurstof in het bloed bepaald, en daarmee of de zuurstofopname in het bloed voldoet)
 • Gewicht en lengte meting
 • Vetpercentage meting (omdat weegschalen met vetpercentage veel afwijkingen vertonen)
 • Geavanceerde rustmeting van de hartslag en ademfrequentie en adempatroon. Hiermee kan vastgesteld worden of je niet teveel of te diep ademt, waardoor diverse klachten kunnen ontstaan. (hyperventilatie, oververmoeidheid, concentratieproblemen, vitaminen tekorten, verstoorde spijsvertering, verstoorde stofwisseling, hoge bloeddruk, etc.

 

Trainingszones

Als mens zijn we een verbrandingsmotor. We kennen 5 soorten brandstof:

 • Vet: daarvan hebben we, dik of dun, voor meer dan een maand voldoende op voorraad. Als je in hongerstaking gaat, kun je dat gemakkelijk ruim een maand volhouden.
 • Suiker / glycogeen dat met zuurstof verbrand wordt: hiervan hebben we voor 1 á 2 uur op voorraad. De hersenen verstoken suiker, dus deze brandstof willen we graag daarvoor bewaren om scherp te blijven
 • Suiker / glycogeen dat zonder zuurstof verbrand wordt: hierbij komt meer melkzuur vrij in de spieren, wat nadelig is.
 • Creatine: dit is een stof die we voor een minuutje op voorraad hebben en in stresssituaties inzetten.
 • ATP: ook voor zeer kort op voorraad.

In rust verbranden we (bij rustige ademhaling) 100% vet. Alleen heel weinig calorieën. Het beste trainingseffect behalen we bij verbranding van 50% vet en 50% suikers, dat is in trainingszône duur 2, je traint dan effectief op conditie en afvallen. Met diverse apps en smartwatches kun je je hartslagzones goed bijhouden. In de duur 2 zone kun je de uitademing nog verlengen ten opzichte van de inademing. Ga je harder dan train je op snelheid, maar verzuur je eerder en ga je eerder je spieren opbranden, dus ben je deels averechts bezig. Train je langzamer, dan verbrand je te weinig calorieën voor een goed effect.

E-mailcoaching, onlinecoaching, digitale coaching, zijn erg in opkomst. Zowel in coaching, als in de GGZ zorg wordt meer en meer online begeleiding en therapie gegeven. Cliënten, coaches, therapeuten en zorgverzekeraars zien vele voordelen:

– werken in eigen tijd
– overal mogelijk, alleen een e-mail verbinding nodig
– geen reistijd / geen reiskostenkosten
– overzichtelijke trajecten
– beperkte kosten (geen kantooruimte nodig)
– grotere anonimiteit, waardoor meer veiligheid en vrijheid ervaren kan worden
– bevorderen van het zelfoplossend vermogen

Als e-mailcoach bied ik een coachingsvorm aan waarbij je in een week tijd schrijvenderwijs werkt aan het genereren van oplossingen voor gedachten / overtuigingen / gedragingen / gewoonten waar je hinder van ondervindt.

Je werkt in je eigen vertrouwde omgeving, met je eigen vertrouwde e-mail omgeving. Door op je gemak in alle rust te schrijven, te schrappen en te denken, geef je je brein de kans optimaal gebruik te maken van het enorme creatieve oplossingsvermogen en relativeringsvermogen dat we als mens gelukkig hebben. Eigen oplossingsvermogen is dus een kernbegrip in deze methodiek.

De e-mailcoach is niet fysiek aanwezig en leidt je dus ook niet af tijdens je denkproces. Je schrijft je verhaal, wat je bezig houdt, wat je denkt, voelt, ervaart, en de e-mailcoach reageert hierop met vragen en suggesties, zodat je zelf weer verder kunt met je veranderingsproces.

Indicaties:

 • Stress
 • Angst
 • Paniek
 • Faalangst
 • Belemmerende overtuigingen
 • Frustratie intolerantie
 • Communicatie problemen
 • Burn-out
 • Overspannen
 • Fobiën
 • Verminderde Assertiviteit
 • verminderd zelfbeeld
 • Hoogsensitiviteit
 • Werk- en functionerings problematiek

Coaching van individuele medewerkers op gebieden als persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling, communicatie, feed-back, leiderschap, delegeren en prioriteren, vastgelopen patronen doorbreken.

Vanuit management en HRM oogpunt is coaching en stressreductie (ook preventief) van groot belang voor zowel leidinggevende als medewerker om zich optimaal te ontplooien en beschikbare kwaliteiten maximaal in te zetten. Arbeidstevredenheid neemt toe, nieuwe mogelijkheden en kansen dienen zich aan en ziekteverzuim daalt of wordt voorkomen. Indien coaching vanuit de werkcontext gewenst is, is het mogelijk een start, tussen-, en eindgesprek te voeren met de leidinggevende erbij, om gezamenlijke doelen vanuit de werknemer en de organisatie te formuleren en te evalueren.

Ik werk met mensen uit alle branches omdat het hoofdaccent ligt op het probleem dat de cliënt persoonlijk ervaart. De omgeving en context zijn daarin secundair. Mijn uitgebreide ervaring in de zorgsector kan snel herkenning bij managers en medewerkers in de zorg oproepen en extra productief uitwerken.

Deze vorm van coaching is gericht op alle doelen die te maken hebben functioneren en communicatie.

Voorbeelden zijn:

 • time-management
 • Omgaan met een “lastige” collega,
 • je eigen grenzen bewaken én aangeven
 • omgaan met werkdruk en stress
 • omgaan met veranderingen als reorganisaties, overplaatsingen en fusies
 • omgaan met sfeer of cultuur binnen een werkkring
 • plaats en rol als medewerker in de organisatie
 • coaching bij het maken van een andere keuze in werk of baan
 • Ook hier weer werken we vanuit het contrast tussen doelen en huidige situatie en installeren we hulpbronnen om de hindernissen op te heffen en de doelen effectief te behalen.

Matrixcoaching:
We krijgen informatie binnen via onze 5 zintuigen, ogen, oren, neus, smaak en gevoel. Deze informatie gaat naar ons brein en op basis van onze kennis en ervaringen maken we gedachten en trekken conclusies. Deze worden gedurende ons leven opgeslagen in het onbewuste brein. Iedereen heeft een eigen voorkeur en methode voor het registreren, filteren, opslaan en terughalen van deze informatie. Als dit proces niet efficiënt gebeurt door bijvoorbeeld een teveel aan prikkels, of niet in staat zijn te filteren kun je het gevoel krijgen dat het over je schoenen loopt, er kan stress en spanning en chaos in je hoofd.
Matrixcoaching is een methode, gebaseerd op de principes van NLP om je te helpen dit proces te onderzoeken en opnieuw, door gebruik te maken van submodaliteiten, een werkwijze en structuur te creëren die je helpt overzicht te behouden en rust te bewaren. Je ruimt eigenlijk je hoofd op en geeft alle informatie een voor jou logische plek.
Deze vorm kan behulpzaam zijn bij:
Ontspanning, logisch nadenken, concentreren, ordenen, assertiviteit, zelfverzekerdheid bevorderen, effectief leren, traumaverwerking, rouwverwerking, verdrietverwerking,, omgaan met ADHD/ADD, beter slapen.
Vaak zijn enkele sessies al zeer behulpzaam om grote veranderingen te creëren. Deze vorm is geschikt voor kinderen én volwassenen.