Tijd voor verandering!

Als coach neem ik graag de tijd voor mensen. Ik werk in sessies van 1,5 uur, de ervaring leert dat dit het meest effectief is. De eerste afspraak is 2 uur in verband met intake. Op een betrokken, uitdagende, soms provocatieve manier en altijd vanuit een sponsor-houding werk ik met je aan je doelen.

Kennismaking / intake:

Een beknopte telefonische kennismaking kan altijd en is kosteloos.

Het eerste deel van het eerste consult bestaat uit een uitgebreidere intake en na de bespreking van de doelen en mogelijkheden kunnen we meteen aan het werk met de eerste praktische en direct toepasbare oefeningen.

In mijn coaching hanteer ik een krachtige en effectieve combinatie van NLP- oefeningen, de hartcoherentie methodiek met bio-feedback apparatuur, ook wel hartademhaling genoemd, hypnotische verandertechnieken en Ericksoniaanse Hypnose, mindfullness oefeningen (leven in het hier en nu), de sociaal panorama methode, EMDR technieken, (traumaverwerkings methode), familie of organisatie opstellingen en oefeningen met een brainmachine.

Beroepsgeheim / rapportage:

De inhoud van de sessies blijft strikt vertrouwelijk tussen de jou en mij als coach. Inhoudelijk rapporteer ik niet aan derden, omdat het jouw privé proces is. Bovendien, op het moment dat je een constatering doet, en doelen stelt,  ga je al aan het werk en is de constatering al weer in proces en dus niet meer geldig. Als werkgevers een vorm van rapportage op procesniveau willen, overleg ik met je wat ik zal schrijven, en ik verzend pas na jouw goedkeuring.

Veiligheid in de thuissituatie:

De Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld treedt 1 juli 2013 in werking.

Therapeuten die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie vanaf deze datum wettelijk verplicht zijn om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van hen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer ik vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijg dat mogelijk de veiligheid u of huisgenoten in het geding is, ik deze signalen serieus neem en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maak en in kaart breng. Wanneer de veiligheid van huisgenoten inderdaad in het geding blijkt te zijn en mijn hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoek ik contact met een collega, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, of het Steunpunt Huiselijk geweld om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.

Wanneer u zichzelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, kunt u zelf ook contact zoeken met deze organisaties:

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900 – 123 123 0 (www.amk-nederland.nl)

Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 – 1 26 26 26 (www.s-hg.nl)

Voor e-mailcoaching (soms ook onlinecoaching, digitale coaching genoemd) kijk op:

www.digitale-coach.nl, een onderdeel van Joost Ostendorf Coaching.