Tijd voor verandering!

Als coach neem ik graag de tijd voor mensen. Ik werk in sessies van 1,5 uur, de ervaring leert dat dit het meest effectief is. De eerste afspraak is 2 uur in verband met intake. Op een betrokken, uitdagende, soms provocatieve manier en altijd vanuit een sponsor-houding werk ik met je aan je doelen.

Kennismaking / intake:

Het eerste deel van het eerste consult bestaat uit een kennismaking, intake en als het over en weer bevalt, kunnen we meteen de doelen en coachingsvormen bespreken. Ook gaan we meestal meteen aan het werk met de eerste praktische en direct toepasbare oefeningen.

In mijn coaching hanteer ik een krachtige en effectieve combinatie van NLP- oefeningen, de hartcoherentie methodiek met bio-feedback apparatuur, ook wel hartademhaling genoemd, hypnotische verandertechnieken en Ericksoniaanse Hypnose, zelfhypnose, mindfullness oefeningen (leven in het hier en nu), de sociaal panorama methode, EMDR technieken, (traumaverwerkings methode), familie of organisatie opstellingen en oefeningen met een brainmachine.

Beroepsgeheim / rapportage:

De inhoud van de sessies blijft strikt vertrouwelijk tussen de jou en mij als coach. Inhoudelijk rapporteer ik niet aan derden, omdat het jouw privé proces is. Bovendien, op het moment dat je een constatering doet, en doelen stelt,  ga je al aan het werk en is de constatering al weer in proces en dus niet meer geldig. Als werkgevers een vorm van rapportage op procesniveau willen, overleg ik met je wat ik zal schrijven, en ik verzend pas na jouw goedkeuring.

Veiligheid in de thuissituatie:

De Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld treedt 1 juli 2013 in werking.

Therapeuten die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie vanaf deze datum wettelijk verplicht zijn om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van hen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Voor meer informatie kijk op www.vooreenveiligthuis.nl