Tarieven Joost Ostendorf Coaching:

Tarieven voor particulieren:

 • Het eerste telefonische of e-mail gesprek is kosteloos.
 • uur tarief € 85,00 per uur (60 minuten) voor particulieren. (BTW vrijgesteld)
 • De eerste sessie is 2 uur in verband met de intake, vervolgsessies duren meestal 1,5 uur of in overleg.
 • Voor studenten of bij bijzondere omstandigheden is er een kortingsregeling mogelijk, bel dan voor overleg.
 • De sessies worden per keer naar behoefte afgesproken. Annuleren of verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak, daarna wordt het volledige consult in rekening gebracht, in verband met gereserveerde tijd die dan inkomstenderving oplevert.
 • Betalingen contant of op rekening binnen 8 dagen na de factuurdatum op Regiobank rekening
  IBAN: NL RB 0944327435  tnv: Joost Ostendorf Coaching Deventer.

Vergoeding ziektenkostenverzekering:

De meeste verzekeringen vergoeden mijn coaching en therapie vanuit het aanvullende pakket onder de noemer alternatieve zorg. Kijk in de polis of hier voor de exacte vergoeding. Bij telefonisch contact met je verzekeraar benoem altijd de beroepsverenigingen die in de rechter zijbalk staan vermeld.

Declaraties bij ziektekostenverzekeringen zijn de verantwoordelijkheid en initiatief van de klant en schorten de betalingstermijn / betalingsplicht niet op.

Tarieven voor bedrijven: 

Vrijblijvende offerte op aanvraag. bedrijfscoaching en zakelijke sessies zijn 21% BTW plichtig.

E-mailcoaching: 

 • E-mailcoaching traject van 1 week lang dagelijks intensieve begeleiding per mail, 1 a 2 keer per dag mailcontact)  € 300,00.   Meestal voldoet 1 week in de behoefte.
 • E-mailcoaching Mindful Analysis traject van 2 weken € 580,00. De trajecten kunnen op elke willekeurig werkdag van start gaan. Ik werk doorgaans op kantoortijden, maar de klant kan werken wanneer hij of zij dat zelf wil.

Betaling voor de start van het traject.

Voor meer informatie of een afspraak klik hier voor het contactformulier of bel: 0570-785154 of 0644644333

 

 

Algemene voorwaarden: 

 • Tarieven zijn per uur, voor particulieren vrijgesteld als het om gezondheidsbevordering gaat.
 • De coaching wordt per consult (1,5 of 2 uur tenzij anders afgesproken) gefactureerd aan de klant.
 • Telefonisch intake gesprek is kosteloos, vervolg intake en plan van aanpak maken deel uit van het eerste consult. Indien na dit gesprek besloten wordt niet door te gaan wordt alleen de duur van het gesprek in rekening gebracht.
 • Annuleren of verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak, daarna wordt het volledige consult in rekening gebracht, in verband met gereserveerde tijd.
 • Betalingen contant of op rekening binnen 8 dagen na de factuurdatum op Triodos bankrekening IBAN: NL43 TRIO 0198441185 tnv: JPM Ostendorf Deventer.
 • Declaraties bij ziektekostenverzekeringen zijn de verantwoordelijkheid en initiatief van de klant en schorten de betalingstermijn / betalingsplicht niet op.
 • Bij uitblijven van betaling wordt een herinnering verzonden en indien na de tweede herinnering geen betaling volgt, wordt wordt de factuur verhoogt met administratiekosten en wordt een laatste sommatie / ingebreke stelling verzonden en zonodig wordt daarna een incassobureau ingeschakeld. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
 • De klant is en blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leer en ontwikkel proces. De coach is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de coaching.

Klachten

Wanneer een cliënt klachten heeft over mijn zorgverlening, dan wil ik dit uiteraard graag en tijdig horen om te kijken waar ik aanpassingen en verbeteringen kan aanbrengen. Als coach / therapeut houd ik mij aan de beroepscodes van de NVPA en de RB NG / TBNG, de beroepsverenigingen. Wie bezwaren heeft tegen mijn beroepsmatig handelen, er in overleg met mij niet uitkomt en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het TBNG.

 

Joost Ostendorf Coaching

Rielerweg 238

7416 ZM Deventer

0644 644333 / 0570 785154

website:         www.joostostendorf.nl

e-mail:            info@joostostendorf.nl

k.v.k.    08161838

BTW nr: 161489175 B 01

Triodosbank IBAN: NL43 TRIO 0198441185 ten name van Joost Ostendorf Coaching te Deventer

Aangesloten bij:

NVPA, Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociale therapeuten en Agogen, registratienummer: 100652

RBNG, Register HBO-beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, registratienummer: 204359R

NVNLP, Nederlandse Vereniging voor NLP, registratienummer: 3103

geregistreerde AGB-codes 90017209 en 94057171 bij het landelijk informatiecentrum voor zorgverzekeraars VEKTIS, Zeist.