In mijn coaching / therapie gebruik ik (combinaties van) de volgende coachingsvormen:

 • NLP methoden en techniekenStressreductie met de hartcoherentie methodiek, ademhalingstechniek met bio-feedback apparatuur
 • Stressreductie met de hartcoherentie methodiek, ademhalingstechniek met bio-feedback apparatuur
 • EMDR therapie (trauma /angstverwerking en pijnbestrijding)
 • Mindfulness technieken (leven in het hier en nu met gebruik van je zintuigen)
 • Persoonlijke effectiviteitstraining (Covey, zeven eigenschappen voor succes in je leven en/of leiderschap)
 • Ericksoniaanse hypnotherapie, ( gebruik van het onbewuste brein bij veranderingsprocessen en therapie)
 • Sociaal panorama methodiek (onbewuste weergave van sociale werkelijkheid helpen wijzigen)
 • Systemisch werk

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een verzameling technieken waarbij het gaat om het bereiken van je doelen, nieuwe dingen leren, oplossen van problemen, opheffen van belemmeringen (belemmerende gedachten en belemmerende overtuigingen) en hoe je persoonlijke veranderingen kunt realiseren. Door de deze technieken zul je de veranderingen snel bereiken en sterk verankeren! (mental coaching)

Stressreductie / stressregulering

Ik hanteer een zeer krachtige en effectieve combinatie van NLP oefeningen, mindfulness oefeningen, de hartcoherentie methodiek met bio-feedback apparatuur, een brainmachine en Erciksoniaanse hypnose oefeningen (waaronder zelf-hypnose technieken)

Mindfulness:

Mindfulness is met behulp van je zintuiglijke waarnemingen aandacht schenken aan wat zich voordoet in het hier en nu zonder erover te oordelen of er meteen conclusies of gedachten aan te verbinden. Een vaardigheid die positieve effecten heeft op stress, psychische en fysieke klachten.

EMDR Technieken: (eye movement desensitization and reprocessing)

EMDR is een effectieve therapie om trauma’s te verwerken. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeluk of een ervaring met geweld, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven zoals pesterijen in je jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. Door tijdens oogbewegingen of piepjes op een koptelefoon te concentreren op de gebeurtenis, worden connecties in het brein aangemaakt  en komt een stroom van gedachten en beelden op gang, en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties waardoor de traumabeleving afneemt en verdwijnt. Vervolgens worden positieve hulpbronnen toegevoegd.

 

Hartcoherentie / bio-feedback:

Uit onderzoek is gebleken dat het hart een zelfstandig neuronaal netwerk heeft dat samenwerkt met de hersenen. Door bewust ritmischer en dieper te ademen gaat het hart ook regelmatige slaan. Vervolgens nemen de productie van de stresshormonen adrenaline en cortisol af en worden helende, endorfines aangemaakt. Hierdoor wordt een positievere emotionele toestand bereikt, (FLOW-ervaring). Dit wordt hartcoherentie genoemd. Om deze processen te trainen maak ik gebruik van biofeedback-apparatuur. De resultaten zie je op de aparatuur, die geeft het effect van stress op je lichaam en geest snel inzichtelijk in beeld en geluid. Je merkt wat je anders kunt doen om de stress en burn-out efficiënt te reduceren en te reguleren, ook in stress oproepende situaties.

Ericksoniaanse Hypnose, hypnotherapie:

Hypnose technieken zorgen voor een staat van diepe ontspanning. Je hoort en ziet alles, en blijft je eigen keuzes maken. Daarnaast kun je gemakkelijker je bewuste gedachten naar de achtergrond laten gaan en in je onbewuste werken aan oplossingen en ander gedrag.

Hierbij maak je gebruik van de herinneringen, creativiteit en het oplossingsvermogen dat in het onbewuste zit.
Hypnose is eigenlijk zelfhypnose en is een eenvoudig zelf te leren en toe te passen.

Ericksoniaanse hypnose onderscheidt zich van klassieke hypnose doordat ik als de therapeut slechts een klimaat schept waarbinnen klant zelf besluit in trance te gaan. Daarbij coach ik  de klant in veranderingsprocessen op basis van NLP technieken en modellen.

Door het klimaat van veiligheid, afstemming, eigen keuze en opties is het mogelijk vrijwel iedereen een trancetoestand te laten ervaren. Het gaat dus om zelfhypnose. (in klassieke hypnose, die meer stuurt en opdrachten geeft, is slechts 25% van de mensen bereid zich over te geven door minder vertrouwen).

Met de term hypnose wordt een bewustzijnstoestand bedoeld waarbij je je diep gaat ontspannen en daarop volledig kunt concentreren.
Je bewustzijn blijft echter altijd op de achtergrond aanwezig, en je kunt elk moment ervoor kiezen hiernaar terug te keren. Je blijft alles horen op de achtergrond, en je blijft je eigen keuzes maken.

Werk en functioneringsproblematiek:

 • time-management
 • Omgaan met een “lastige” collega,
 • je eigen grenzen bewaken én aangeven
 • omgaan met werkdruk en stress
 • omgaan met veranderingen als reorganisaties, overplaatsingen en fusies
 • omgaan met sfeer of cultuur binnen een werkkring
 • plaats en rol als medewerker in de organisatie
 • coaching bij het maken van een andere keuze in werk of baan.
 • Vanuit het contrast tussen doelen en huidige situatie zoeken en installeren we hulpbronnen om hindernissen op te heffen en de doelen effectief te behalen.

Hersengolven / brainmachine:

De brainmachine is een apparaat dat d.m.v. licht en geluid de frequentie van de hersengolven extern beïnvloedt. Je gebruikt een bril en een koptelefoon en lichtsignalen en geluidspulsen nemen je mee naar verschillende staten van bewustzijn zoals ontspanning, concentratie, meditatie, slaap, etc. Je merkt dit zowel op mentaal als fysiek niveau.

E-mailcoaching:

E-mailcoachingonlinecoachingdigitale coaching, zijn erg in opkomst. Zowel in coaching, als in de GGZ zorg wordt meer en meer online begeleiding en therapie gegeven. Cliënten, coaches, therapeuten en zorgverzekeraars zien vele voordelen:

 • werken in eigen tijd
 • overal mogelijk, alleen een e-mail verbinding nodig
 • geen reistijd / geen reiskostenkosten
 • overzichtelijke trajecten
 • beperkte kosten (geen kantooruimte nodig)
 • grotere anonimiteit, waardoor meer veiligheid en vrijheid ervaren kan worden
 • bevorderen van het zelfoplossend vermogen

 

In een e-mailcoach coachtraject werk jeschrijvenderwijs aan het genereren van oplossingen voor gedachten / overtuigingen / gedragingen / gewoonten waar je hinder van ondervindt.

Je werkt in je eigen vertrouwde omgeving, met je eigen vertrouwde e-mail omgeving. Door op je gemak in alle rust te schrijven, te schrappen en te denken, geef je je brein de kans optimaal gebruik te maken van het enorme creatieve oplossingsvermogen en relativeringsvermogen dat we als mens gelukkig hebben. Eigen oplossingsvermogen is dus een kernbegrip in deze methodiek.

De e-mailcoach of digitale-coach ken je niet, is niet fysiek aanwezig en leidt je dus ook niet af tijdens het denkproces. Je schrijft je verhaal, wat je bezig houdt, wat je denkt, voelt, ervaart, en de e-mailcoach reageert hierop met vragen en suggesties, zodat je zelf weer verder kunt met je veranderingsproces.

indicaties:

  • Stress
  • Angst
  • Paniek
  • Faalangst
  • Belemmerende overtuigingen
  • Frustratie intolerantie
  • Communicatie problemen
  • Burn-out
  • Overspannen
  • Fobiën
  • Verminderde Assertiviteit
  • verminderd zelfbeeld
  • Hoogsensitiviteit
  • Werk- en functionerings problematiek

Voor meer informatie of een afspraak klik hier voor het contactformulier of bel: 0570-785154 of 0644644333

Home

contact 

Algemene voorwaarden

Coachingsvormen

Werkwijze

Over Joost, opleidingen en publicaties

Visie van Joost

Algemene voorwaarden

Interessante links

Gastenboek