De methode Depression in Awareness Space (DAS) is een recente combinatie van technieken, gebaseerd op de principes van mentale ruimte psychologie en NLP,  voor de behandeling van milde tot matige depressies.
Depressie wordt door cliënten vaak metaforisch ervaren als “black matter”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is.  De methode DAS ‘verlicht’ de metafoor van depressie zodanig, dat deze kleiner, lichter of transparanter wordt om het probleem c.q. de oorzaak die achter de donkere zone schuilgaat te kunnen achterhalen. Het werkelijke probleem van de depressie wordt dan meer zichtbaar, waardoor daaraan gewerkt kan worden om de depressieve gevoelens van de cliënt te verminderen. werk ik mee aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de DAS methode (Depression in awareness space) bij milde tot matige depressie.

Deze methode is ontwikkeld door de Society for Mental Space Psychology, www.somsp.com, onder auspicien van sociaal psycholoog Lucas Derks en Christine Beenhakker.

 

Wetenschappelijk Onderzoek Depression in Awareness Space

17 oktober 2017 begon ongeveer 30 gekwalificeerde therapeuten een training in het onderzoeksprotocol van de DAS-methode. Typisch voor de DAS-aanpak is dat het gericht is op de aard van de depressie die voortvloeit uit een of meer langdurige “indringers” in mentale ruimte van de klant. De aard van de depressie die dergelijke inbraken veroorzaken, worden aangenomen dat het gevolg zijn van de persoon voortdurende onderdrukking van een ’te moeilijk te hanteren’ leven kwestie. Het voorgestelde onderzoek wil de vraag of een dergelijke specifieke aanpak is effectiever en efficiënter dan andere vormen van behandeling te beantwoorden. De eerste testresultaten kunnen door juni 2018 worden verwacht

Mensen met milde tot matige depressie die willen meewerken aan dit onderzoek kunnen zich bij mij aanmelden voor een behandeling volgens dit protocol.

Het hele protocol bestaat uit een intake, vragenlijst, behandelingssessie en evaluatiegesprek 4 weken na de behandeling. Het voltooien van het gehele protocol is van belang voor het slagen van het wetenschappelijke onderzoek.

 

voor meer informatie: www.joostostendorf.nl/contact

 

film Lucas, where has my depression gone?