Coaching van mensen met werkgerelateerde problematiek:

Coaching van individuele medewerkers op gebieden als persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling, communicatie, feed-back, leiderschap, delegeren en prioriteren, vastgelopen patronen doorbreken.Vanuit management en HRM oogpunt is coaching en stressreductie (ook preventief) van groot belang voor zowel leidinggevende als medewerker om zich optimaal te ontplooien en beschikbare kwaliteiten maximaal in te zetten. Arbeidstevredenheid neemt toe, nieuwe mogelijkheden en kansen dienen zich aan en ziekteverzuim daalt of wordt voorkomen. Indien coaching vanuit de werkcontext gewenst is, is het mogelijk een start, tussen-, en eindgesprek te voeren met de leidinggevende erbij, om gezamenlijke doelen vanuit de werknemer en de organisatie te formuleren en te evalueren.

ik werk met mensen uit alle branches omdat het hoofdaccent ligt op het probleem dat de cliënt persoonlijk ervaart. De omgeving en context zijn daarin secundair. Mijn uitgebreide ervaring in de zorgsector kan snel herkenning bij managers en medewerkers in de zorg oproepen en extra productief uitwerken.

Deze vorm van coaching is gericht op alle doelen die met betrekking tot functionering en communicatie.

Voorbeelden zijn:

  • time-management
  • Omgaan met een “lastige” collega,
  • je eigen grenzen bewaken én aangeven
  • omgaan met werkdruk en stress
  • omgaan met veranderingen als reorganisaties, overplaatsingen en fusies
  • omgaan met sfeer of cultuur binnen een werkkring
  • plaats en rol als medewerker in de organisatie
  • coaching bij het maken van een andere keuze in werk of baan
  • Ook hier weer werken we vanuit het contrast tussen doelen en huidige situatie en installeren we hulpbronnen om de hindernissen op te heffen en de doelen effectief te behalen.

Klanten onder andere: Zorggroep Solis, UWV-Deventer, UWV-Apeldoorn, Ardagh Group, (Impress), Continental bakeries (Deventer Koek), Raster groep, Kadaster Apeldoorn, Plus supermarkt, Jongeneel houthandel, Carinova thuiszorg, Kiers advocaten, Gemeente Apeldoorn, Deventer Ziekenhuis, Jarabee Jeugdzorg, Hameland reïntegratie, Visser Personeelsdiensten, Rastergroep, Saxion Hogescholen, gemeente Lelystad, de Ambelt Jeugdzorg, Belastingdienst Apeldoorn, NLP centrum Zuid Nederland, Zonnehuizen, Carinova Woonzorg, First Things First (crisismanagement), Ariëns Zorgpallet Enschede, CSM Amsterdam, ROC-Aventus, PON-onderwijs samenwerkingsgroep, provincie Gelderland, kleentec BV, Interact-Contour, AOS-Studley (huisvestingsoplossingen), Autotaalglas, en vele zzp-ers.